Speciální MŠ a ZŠ bude od pondělí 19. 10. 2020 do odvolání uzavřena na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Svitavy.

O otevření školy budeme informovat na webových stránkách školy.

Podzimní prázdniny jsou dle nařízení MŠMT ČR prodlouženy od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020

Do odvolání je ZAKÁZÁN vstup rodičům do prostor školy. Rodiče při předávání a vyzvedávání dětí a žáků mohou vstoupit jen na chodbu u šaten, a to pouze s rouškou.

Dítě nebo žák s příznaky virového onemocnění (kašel, teplota…) nemůže být vpuštěn do budovy školy. Při výskytu příznaků virového onemocnění u žáka ve škole bude okamžitě kontaktován rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který si ho musí neprodleně vyzvednout. Dítěti bude poskytnuta rouška a bude umístěno do předem připravené místnosti k izolaci od ostatních žáků. Rodič musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

U vchodu do budovy školy bude k dispozici dezinfekce. Osoby, které vstupují do budovy školy, jsou povinné dezinfekci použít.

Ve škole budou po celou dobu provozu dodržována hygienická pravidla  a preventivní opatření k zamezení šíření infekčních onemocnění.

V případě onemocnění dítěte  (kašel, rýma, teplota, bolesti břicha atd.) zůstává dítě 10 dní doma. Jestliže je v pořádku může do školy bez potvrzení lékaře. Pokud má příznaky znovu, zůstává opětovně 10 dní doma. Celý text doporučení je umístěn v sekci dokumenty.

Plán akcí školy

 1. Hipoterapie Květná

  22. října v 08:00 - 11:00
 2. I. projektový den EVVO – ekosystémy – Podzim

  23. října v 08:00 - 11:30
 3. Podzimní prázdniny

  26. října - 30. října
 4. Hipoterapie Květná

  5. listopadu v 08:00 - 11:00
 5. Hipoterapie Květná

  12. listopadu v 08:00 - 11:00