S účinností od 3. května 2021 se mění mimořádné opatření k testování žáků. Žáci ZŠ a ZŠ speciální se budou testovat pouze 1x týdně v pondělí (nebo první den nástupu do školy). Děti MŠ se již testovat nebudou.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  Virtuální prohlídka MŠ

Uskuteční se v termínu od 2. května do 16. května 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou bez osobní přítomnosti dětí, a to pouze podáním žádosti o přijetí. Žádost je nutné opatřit podpisem zákonného zástupce dítěte.

Jako vzor můžete použít dokument s názvem „Žádost k předškolnímu vzdělávání“, který je umístěn na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby: e-mailem, poštou, osobním podáním (ředitelce školy), datovou schránkou (huvp8qp)

Pro případné dotazy volejte ředitelce školy - 602 191 229, nebo pište na e-mail školy szspolicka@szspolicka.cz

Virtuální prohlídka MŠ

https://www.facebook.com/alena.bednarova.12/videos/10216805539684347

 

Virtuální prohlídka ZŠ a ZŠ speciální