Nabídka pro veřejnost:

Nabízíme možnost logopedie pro veřejnost – nesprávná výslovnost, dysfázie, opožděný vývoj řeči apod.

Objednávat se můžete na tel. čísle: 608 563 495,

e-mail: logopediekmoskova@email.cz

 

Mgr. Alžběta Kmošková, školský logoped