ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  Virtuální prohlídka MŠ

Uskuteční se v termínu od 2. května do 16. května 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou bez osobní přítomnosti dětí, a to pouze podáním žádosti o přijetí. Žádost je nutné opatřit podpisem zákonného zástupce dítěte.

Jako vzor můžete použít dokument s názvem „Žádost k předškolnímu vzdělávání“, který je umístěn na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby: e-mailem, poštou, osobním podáním (ředitelce školy), datovou schránkou (huvp8qp)

Pro případné dotazy volejte ředitelce školy - 602 191 229, nebo pište na e-mail školy szspolicka@szspolicka.cz

Virtuální prohlídka MŠ

https://www.facebook.com/alena.bednarova.12/videos/10216805539684347

ZÁPIS žáků do 1. ROČNÍKU ZŠ

Virtuální prohlídka ZŠ a ZŠ speciální

Pro školní rok 2021 – 2022 proběhne od 12. dubna do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole Pro bližší informace volejte 602 191 229, nebo pište na e-mail: szspolicka@szspolicka.cz

Formuláře:

1. Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání,

2. Žádost o odklad školní docházky – pokud rodiče žádají o odklad jsou ke stažení na těchto stránkách v sekci Dokumenty

3. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo SPC)

Podání žádosti nebo přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. E-mailem s elektronickým podpisem. Přihlášku bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů potvrdit jedním z níže uvedených způsobů. Se ZŠ je možné dohodnout i pozdější termín podpisu.

2. Poštou

3. Osobním podáním (ředitelce školy)

4. Datovou schránkou Speciální mateřská škola a základní škola Polička (huvp8qp)

 

 

 

 

 

Plán akcí školy

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.