• metodická pomoc škole při vytváření podmínek vzdělávání integrovaných žáků (tj. žáků se zdravotním postižením), při tvorbě IVP – včetně doporučení podpůrných a vyrovnávacích opatření (jako např. doporučení asistenta pedagoga)
  • práce s kolektivem třídy, ve kterém je integrovaný žák – s cílem dosáhnout úspěšné integrace
  • pracovníci školy se na nás mohou obrátit s dotazy týkajícími se vzdělávání žáků se zdravotním postižením, možnost metodických konzultací
  • v případě potřeby vyjíždí pracovníci centra na konzultace a vyšetření přímo do škol