• komplexní péči dětem se zdravotním postižením a dětem s obtížemi ve vývoji (v situaci, kdy ještě nelze spolehlivě určit, zda se jedná o zdravotní postižení).   Věnujeme se klientům ze spádové oblasti.
  • vyšetření v předškolním věku, včetně vyšetření školní zralosti, podklady pro odklad školní docházky
  • vyšetření a doporučení ke vzdělávání v případě výrazného selhávání dítěte ve škole nebo při výchovných obtížích
  • rodina s dítětem dále může využít možnosti pravidelných reedukací u speciální pedagožky, služeb logopedky, služeb psycholožky a sociální pracovnice