20. 2. 2013 16.00 – 17.30h
téma: Rodina – rodiče a jejich zdroje podpory.

20. 3. 2013 16.00 – 17.30h
téma: Dítě s poruchou autistického spektra – možnosti asistentce, osobní asistent, asistent pedagoga.

17. 4. 2013 16.00 – 17.30h
téma: Zdravotnictví – specifické potřeby dítěte s PAS (přístup, odborný tým, pracoviště).

15. 5. 2013 16.00 – 17.30h
téma: Individuální vzdělávací plán a dítě s PAS (náležitosti, zodpovědnost, vymahatelnost).

12. 6. 2013 16.00 – 17.30h
téma: Volný čas dětí s PAS, možnosti rozvíjení hry.

Další možná témata a náplň setkání: setkání i s dětmi, sexualita dětí a dospívajících s PAS, strukturované učení, denní režim a diářek – dva velcí pomocníci, sociální dovednosti dětí a dospívajících s PAS, problémové chování – jeho podstata a možnosti řešení, dítě s PAS a vrstevníci a cokoliv dalšího Vás napadne.

Pokud Vás pozvánka zaujala a chcete se některého setkání zúčastnit, prosíme, sdělte nám to:

pomocí formuláře:

nebo e-mail: zd.drabkova@email.cz nebo

na tel. 602 473 793 (stačí i formou SMS)

Na setkání s Vámi se těší pracovnice SPC!