Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré

Zápis do 1. ročníku Speciální základní školy Bystré se koná v úterý dne 22.1. 2013 od 13.00 do 15,00 hodin.

Zápis se uskuteční :

V Bystrém: SZŠ Bystré, Zámecká 1, Bystré 569 92

V Poličce: odloučené pracoviště SZŠ Bystré, Jiráskova 825, Polička

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte. Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu.

Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte ho osobně, nebo telefonicky na tel. čísle 461 741 491.