Nové prostory

ZŠS Bystré bude mít další prostory pro svoji činnost Díky projektu města Bystré, které získalo finanční prostředky z EU „Regionálního operačního programu“ z oblasti podpory „Rozvoj venkova“ na rekonstrukci č.p. 68, ze kterého vznikne „Multifunkční dům – kulturní a společenské …