Prevence rizikového chování

V měsíci dubnu jsme v rámci primární prevence, využili preventivních programů Pedagogicko psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Jednalo se o program STONOŽKA a KYBERSVĚT. Program STONOŽKA byl určen našim mladším žákům 1. – 5. ročníku, Dětem se program líbil. Zažívaly nové, zajímavé aktivity, snažily se …