Děkujeme našim sponzorům:

Fond pomoci Železáren Štěpánov

       

Projekt na zakoupení pomůcek byl finančně podpořen nadací ČEZ