SPMP ČR Pobočný spolek Polička Jiráskova 825, Polička

SPMP

Od září tohoto roku pracuje při naší škole, což je Speciální mateřská škola a základní škola Polička, Jiráskova 825, Polička, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Společnost pro podporu mentálně postiženým.

Věnuje se pomoci rodičům těchto dětí po stránce legislativy, ale pomáhá také rozvíjet jejich záliby, zájmy , vědomosti a dovednosti. Na všechny tyto aktivity/ výlety, exkurze, vycházky, návštěvy divadel, kin, muzeií aj./ se snažíme získávat finanční prostředky. Pokud by se chtěl kdokoli stát přispivatelem, budeme všichni vděčni.

Polička listopad 2017

Mgr. Miroslava Zrůstová
Předsedkyně sdružení

 

IČO 06027989
Bank. Spojení: 115-5183190267/0100
Tel. 601353739