V roce 2023 došlo k přidružení pracovišť SPC Polička a SPC Moravská Třebová k Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí, organizace vystupuje s novým názvem Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí a zajišťuje i služby SPC a to na pracovištích Svitavy, Polička a od března 2023 také Moravská Třebová.

Služby zajišťují speciální pedagogové, psychologové a asistentka.

Naše pracoviště:
Pracoviště Svitavy : (budova PPP ulice Riegrova 2063 – vedle koupaliště) má velmi dobrou dostupnost z přilehlých měst i obcí. V bezprostřední blízkosti pracoviště je několik parkovišť, pracoviště je bezbariérové, k dispozici je výtah.

Pracoviště Polička:  budova Čs. armády 485 (budova internátu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Polička).

Pracoviště Moravská Třebová: ulice Komenského 287, budova speciální školy (bude otevřeno od září 2023).

provoz SPC: SPC poskytuje poradenské služby denně od 7,00 do 15,30 hodin.

Jak se objednat:
Volejte telefonní číslo pracovníka, který má Vaše dítě obvykle v péči. Mgr. Jitka Haklová, speciální pedagožka, vedoucí SPC (tel. 724 291 333),Mgr. Lenka Novotná speciální pedagožka, logopedka (734 303 737),Mgr. Kateřina Štefková, speciální pedagožka (602 444 694).Bc. Kateřina Haklová, asistentka 602 473 793.

Noví klienti se mohou objednat na číslech 602 473 793. Využít můžete rovněž objednání prostřednictvím emailu (spc@pppuo.cz).

Objednávání probíhá 3 měsíce před požadovaným termínem.