Vážení,

rádi bychom se na Vás obrátili s prosbou o sponzorský dar pro naše zařízení. Jsme školské zařízení ( speciálně pedagogické centrum), které má v péči především předškolní a školní děti s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s kombinovaným hendikepem a atypickým vývojem (logopedické vady, opožděný vývoj…). Naši malí klienti se vyvíjejí jinak a jiným tempem než jejich zdraví vrstevníci. Pro jejich rozvoj je zapotřebí speciálních pomůcek, které bychom chtěli z případného sponzorského daru zakoupit. Nově pořízené i stávající pomůcky jsou využívány nejenom odbornými pracovníky SPC, ale jsou rovněž zapůjčovány pro děti do rodin. Vzhledem k aktuální ekonomické situaci ve všech rezortech ( i školství) se snažíme najít pro obnovu a rozšíření nabídky pomůcek i zdroje z řad případných sponzorů. Rádi přijmeme i případný věcný dar. Spádová oblast našeho působení je převážně Poličsko, Svitavsko, Bystersko a Litomyšlsko.

Nabízíme Vám možnost návštěvy našeho zařízení, případně zveřejnění poděkování na našich webových stránkách dle domluvy.

Pokud se rozhodnete nám pomoci, přijměte, prosím, jménem všech našich zaměstnanců a našich malých klientů velký dík.

Děkujeme za Váš čas strávený čtením tohoto textu. Přejeme pěkný den.

S pozdravem za pracovníky SPC Mgr. Jitka Haklová, vedoucí SPC