Konzultace třídních učitelů: na rodičovských schůzkách nebo kdykoliv po předchozí domluvě.

VÝCHOVNÝ PORADCE : PONDĚLÍ 10.00 – 10.45

Mgr. PETR MOHELNÍK

TEL. 601353739

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:

úterý 7:00 – 7:45 hod

Mgr. Veronika Laštovicová

Kdykoliv po předchozí domluvě