Speciální mateřská škola a základní škola Polička

Jiráskova 825, 572 01 Polička
tel:  461 725 707

Mapa sídla SMŠ a ZŠ Polička

Ředitelka školy:  Mgr. Dita Bomberová

Telefon:  +420 461 725 707, +420 602 191 229

Školní mobil: 601353739

Mobil MŠ: 722064046

IČO školy 70838267

e-mail:  szspolicka@szspolicka.cz

Bankovní spojení : 1285197349/0800

Datová schránka: huvp8qp

Zřizovatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
IČO: 70892822      DIČ: CZ70892822

Telefon: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Datová schránka: z28bwu9