Před plánovaným vyšetřením v našem poradenském zařízení si, prosím, s sebou přineste aktuální lékařské zprávy, které máte k dispozici (pediatrické, pedopsychiatrické, psychologické, neurologické, logopedické, atp.) a další písemnosti, které jsou důležité (rozhodnutí o svěření do péče atd.). Zároveň žádáme o zajištění součinnosti školy při vyšetření elektronickým vyplněním dotazníku, který je v sekci „ke stažení“. U všech plánovaných návštěv vyžadujeme doprovod zákonného zástupce. Objednací čas je pouze orientační, může dojít ke zpoždění. Doba vyšetření se může dle aktuálních potřeb lišit. Pokud se nemůžete k vyšetření ze závažných důvodů dostavit v domluvený termín, prosíme o včasné oznámení (stačí SMS, e-mail).

Dotazník pro ZŠ – vyhodnocení PO a IVP

Dotazník – vzdělávací potřeby dítěte v MŠ (vyhodnocení)

Individuální vzdělávací plán PV

Individuální vzdělávací plán ZŠ 2

PLPP

Anamnestický dotazník pro rodiče

Pedagogická diagnostika žáka ZŠ speciální

Informovaný souhlas

Žádost o poskytnutí služeb