Školní jídelna – Masarykova ZŠ, Rumunská 646, Polička

Oblastní charita Polička

Odbor sociální péče Polička

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Středisko výchovné péče Svitavska

APLA Praha – středisko pomáhající lidem s autismem

Autisté – studijní a herní web

Alfabet – informační portál pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením

Dětské stránky – hry a omalovánky

Hry pro děti, omalovánky, aktivity

Poradna pro rodinu Pardubického kraje – Psychologické a psychoterapeutické služby pro dospělé,

děti, rodinná problematika, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Pardubice

Krizové centrum J. J. Pestalozziho ve Svitavách – komplexní podpora v náročných životních situacích –

Centrum pro rodinu Svitavy – nabízí mimo jiné psychologické poradenství, informační centrum, kluby

rodičů a rodičovské svépomocné skupiny