Projektový den Evropy

  DEN EVROPY TROCHU JINAK

Náš, již tradiční projektový den, začal letos netradičně. V tělocvičně se ráno nesešli žáci školy, ale občané vybraných evropských států, kteří mezi sebou započali sportovní čtyřboj.

    Po sportovní bitvě se každý stát odebral do své části „Evropy“ ve škole. Všichni si pro všechny připravili prezentace o svých „přechodných domovech“ s tím, že se podrobněji věnovali známým osobnostem jejich států. Prezentace se vydařily a můžete si je prohlédnout na školním cloudu/ foto 22-23/.                                24.2.2023