Návštěva ekocentra v Linharticích

Ve čtvrtek 2.2. jsme navštívili Ekocentrum v Linharticích, kde byl pro naše žáky připravený program o změně klimatu. Žáci si vyzkoušeli, jak se na Zemi zadržují sluneční paprsky, popovídali jsme si o největších znečišťovatelích ovzduší, o tom, co bychom mohli pro planetu dělat my sami a nakonec si děti vyrobily klíčící misku na semínka.