Leden v I. třídě speciální

LEDEN V I. TŘÍDĚ SPECIÁLNÍ

První lednový týden byl spojen s tradicí Tří králů. Vyprávění, pracovní listy s úkoly, krátké video i zpěv písně „My tři králové“, to vše bylo součástí prožitkového učení v rámci tohoto tématu. Mnoho zajímavého o planetách jsme se dozvěděli během poutavého vyprávění spojeného s pozorováním vesmíru v mobilním planetáriu v rámci projektového dne „Astronomie pro děti“. K výuce jako celku patří také pracovní činnosti, a tak jsme žehlili a skládali prádlo, pracovali s keramickou hlínou, modelínou, vlnou, knoflíky i novými stavebnicemi, které jsme našli pod stromečkem. Tento měsíc jsme zahájili plaveckou výuku, přičemž nezapomínáme ani na pohybové aktivity v tělocvičně. Pokud nám bude počasí přát, rádi bychom se také věnovali hrám na sněhu.