Prosinec v I. třídě speciální

PROSINEC V NAŠÍ TŘÍDĚ

Předvánoční atmosféra pochopitelně nechyběla ani v naší třídě. Vyprávěli jsme si příběh o sv. Mikulášovi. Čertice Elvíra si pro nás připravila zábavné úkoly a samozřejmě přišel také Mikuláš. Paní učitelka Renata nám zpříjemnila tento čas tvořivou dílničkou, kde si žáci vyrobili krásné dekorativní předměty. V rámci mimoškolních aktivit jsme navštívili tradiční předvánoční výstavu „S vůní vanilky“ a v CBM výstavu betlémů. Nyní už jsme plni očekávání, jestli do naší třídy zavítá Ježíšek.

Na závěr bychom chtěli všem popřát krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.