Projektový den – Hry s informatikou

Ve čtvrtek 24. 11. jsme se pustili do seznamování a hraní s novou informatikou. Postupně jsme si vyzkoušeli orientaci v tabulce podle souřadnic, kódování a dešifrování informací, programování robota BeeBot i sami sebe. Nakonec si žáci vyzkoušeli práci s různými modely a schématy a vyhledávání informací podle zadaných podmínek. To, co zní složitě, bylo pro nás velmi zábavné. Celým dopolednem nás provázeli piráti, pro které jsme plnili různé úkoly. Všichni výborně spolupracovali, pobavili se a zaslouží velkou pochvalu.