Halloween v I. třídě ZŠ

Helooween se moc vydařil, pekli jsme pizzabubáky, poznávali příchutě čarodějnického lektvaru, soutěžilli o nejlepší Helooweenskou masku a naučili jsme se nová slovíčka a písničku v čarodějné angličtině.