Exkurze do odborných učilišť

Jako každoročně jsme v měsíci listopadu navštívili s žáky 8. a 9. ročníků odborné učiliště v Chroustovicích a Bystřici nad Pernštejnem. Žáci se zde seznámili s obory, která učiliště nabízí a na některých pracovištích se zapojili i do práce. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 28. února 2023. Podrobné informace o učebních oborech získáte u výchovného poradce Mgr. Petra Mohelníka.