Říjen a třída I. speciální

ŘÍJEN  A  TŘÍDA I. SPECIÁLNÍ

V říjnu jsme si zpestřili výuku prožitkovým učením o jablkách a pečením jablečných muffinů. Počasí nám přálo, a tak jsme se opakovaně nechali zlákat podzimní přírodou k učení mimo školní lavice. Projektový den o třídění a recyklaci plastů „Recyklohraní“ byl pro nás dnem se spoustou zajímavých informací a společných praktických úkolů. Aktivně jsme se přidali k akci s názvem Den stromů, kterou připravilo Ekocentrum Skřítek. Největším a nepopsatelným zážitkem tohoto měsíce byl společný výlet do zábavního centra BONGO v Brně.