Recyklohraní – Vzkaz v lahvi

Projektový den o třídění a recyklaci plastů 

 

Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně a dozvěděli jsme se, čím se budeme v dnešním projektovém dni zabývat. Ve třídě jsme si potom pustili video o recyklaci plastu, jak recyklace probíhá a co se z recyklovaného plastu dá vyrobit. Za první úkol jsme dostali vyluštit křížovku, kde se v tajence skrývala slova TŘÍĎME ODPAD. Všichni víme, co to znamená. S plastovými lahvemi jsme si chvíli hráli v tělocvičně – kuželky, hru na medvědy nebo slalom mezi lahvemi. Potom jsme zjišťovali, kolik se vejde do krabice nesešlapaných a sešlapaných flašek. Přišli jsme na to, že se do krabice vejde 3x více sešlapaných lahví než nesešlapaných. Po pokusech a pohybových aktivitách jsme začali pracovat na komiksu, který jsme společně vymysleli, ale potom se kreslení ujala děvčata a kluci se zabývali dalšími zábavnými úkoly. Na konci projektového dne jsme připravili závěry naší práce a při společném zakončení s ostatními třídami v tělocvičně jsme ji úspěšně prezentovali. Byl to pro nás zábavný a poučný den.  

                                 Žákyně a žáci 9.r. a p. uč. Zrůstová