ZÁŘÍ VE TŘÍDĚ I. SPECIÁLNÍ

První měsíc tohoto školního roku utekl jako voda. A jaký tedy byl? Školní rok jsme opět odstartovali sportovními hrami, pohybem na herních prvcích a posilovacích strojích. Zúčastnili jsme se soutěží, které pro nás připravili žáci 9. ročníku, za což jim děkujeme. V Liboháji jsme se aktivně zapojili do vzniku nového smyslového chodníku. Září nebylo jen měsícem her, ale také povinností. Opakovali jsme učivo minulého školního roku a pozvolna se seznamujeme s učivem pro nás novým. Čekal nás také tematicky zaměřený den s názvem „Polička -naše město“, společně malujeme, zpíváme…..

Závěrem bychom chtěli popřát mnoho krásných zážitků a školních úspěchů naší nové spolužačce z 1. ročníku.