Sportovní dopoledne

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Již tradičně jsme tento školní rok začali sportovně. Na našem oblíbeném sportovním hřišti jsme si vyzkoušeli hod na cíl, hod do dálky, skok snožmo z místa, chůzi na chůdách, překážkový běh a běh na 50m. Oproti předešlým rokům se k nám letos přidali žáci z přípravné třídy. Také oni dle svých možností běhali, skákali, házeli, a nebo si hráli dle svých zájmů. Každý si sám mohl vybrat, čemu se chce věnovat. Důležité je, že jsme všichni udělali něco pro své zdraví.