Dubnové zážitky

DUBNOVÉ ZÁŽITKY

Dne 12. dubna jsme ukončili plaveckou výuku a všichni začínající plavci obdrželi své první „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“. V tomto měsíci si naši žáci užili mnoho aktivit spojených s jarními svátky. Nejen v CBM, ale také v školním ranním komunikačním kruhu se dozvěděli mnoho zajímavého o zvyklostech a tradicích spojených s oslavami křesťanských svátků. Každý si vyrobil závěsného zajíčka, upletl pomlázku a  vysel si jarní osení. Po jarních prázdninách jsme měli možnost zúčastnit se naučného přírodovědného programu v prostorách knihovny. Celosvětovou událostí je Den Země, který připadá na den 22. dubna. Ani naši žáci nezaháleli a vydali se do blízkého okolí školy sbírat odpadky.