Projektový den národnostních menšin – Ukrajina

Projektový den národnostních menšin

UKRAJINA – UKRAJINCI

Dne 18.3.2022 se v naší škole uskutečnil projektový den národnostních menšin zaměřený na Ukrajinu.

Ráno jsme den zahájili v tělocvičně, kde jsme si přebrali úkoly a poslechli jsme si ukrajinskou národní písničku NESE HALJA VODU.

1. -3 . třída měla za úkol popsat ukrajinské národní zvyky, jak se slaví hlavní svátky – Vánoce a Velikonoce.

5. – 7. třída pracovala hlavně s mapou, kde měla najít sousední státy, hlavní město, jaká moře má Ukrajina a její největší řeku. Žáci také zjišťovali, jakými jazyky se na Ukrajině mluví.

8. – 9. třída – úkol pro nejstarší zněl – práce s internetem, hledání receptů, nákup, vaření a smažení ukrajinských jídel.

Po rozdání úkolů jsme se rozešli do tříd a s nadšením se vrhli do práce.

V 11. hodin jsme se opět sešli v tělocvičně, abychom se podělili o znalosti, které jsme se za ten den dozvěděli, a které jsme našli na internetu, v učebnicích, atlasech, encyklopediích i mapách. Po celé škole nám zavoněly syrniky, které připravili žáci 8. – 9. třídy, připravili i salát Viněgred. Všichni ochutnali a brzy zůstal pouze prázdný tác.

Svůj úkol každá třída zvládla s přehledem, naučili jsme se i několik ukrajinských vět, zvládli jsme vyluštit tajenku, která nám prozradila hlavní město Ukrajiny, přece KYJEV. Zkusili

jsme bez slovníku přeložit ukrajinskou básničku. Dozvěděli jsme se, s kolika státy Ukrajina sousedí, jaké mají zvyky a tradice.

Nakonec jsme si pověděli i o smutných událostech uplynulých dní a o válce, která na Ukrajině probíhá. Společně jsme mluvili i o tom, že v našem okolí se pohybuje, a bude ještě nějaký čas pohybovat mnoho žen a dětí, které mluví jinou řečí, ale potřebují od nás pomoc a pochopení.