Den vody v I. řídě speciální

DEN VODY

Světový den vody každoročně připadá na 22. března. Ani my jsme si nezapomněli připomenout důležitost vody v našem životě. Během tematického dopoledne jsme si povídali o významu vody a koloběhu vody v přírodě. Čekala nás celá řada pracovních listů, a také vycházka po naučné stezce. Společně jsme si dokonce zazpívali písničku „Klidná jako voda“ od skupiny Jelen. Bylo to naplno prožité dopoledne.