Lednové aktivity v I. třídě speciální

V lednu jsme se tematicky napříč všemi předměty zaměřili na zimní oblečení i sporty, GEO-tvary, a také jsme se učili s pohádkou. Nezapomínáme ani na rytmické hry, zpěv, výtvarné i pohybové činnosti. S nadšením jsme zahájili plaveckou výuku.