Projektový den – výroba ptačích budek

Projektový den – Výroba ptačích budek

Dne 26.11.2021 se v době od 9.00 do 12.00 uskutečnil v naší škole SMŠ a ZŠ speciální Polička projektový den – Výroba ptačích budek. Zúčastnili se ho žáci speciálních i praktických tříd. Projekt byl rozdělen do několika částí:

Nejprve se žáci seznámili s ukázkovým výrobkem a jeho praktickým využitím, pomůckami, materiály a nářadím potřebným k zhotovení výrobku.

Pak si žáci v rámci multisenzoriálního chápání vybarvili předkreslený obrázek a vyrobili papírový model.

V následující části přešli k samotné výrobě ptačí budky. Ti zdatnější se seznámili s technickým nákresem, vyzkoušeli si dle pokynů vyrobit jednotlivé díly sami. Následně je spojili ve finální výrobek.

Ti méně zdatní pracovali s připravenými díly z dílny zkušeného stolařského mistra. Všichni použili spoje pevné – vytvořené šroubováním vrutů a zatloukáním hřebíků.

Při výrobě ptačích budek byly využity tyto postupy : Měření, řezání a opracování dřeva měkkého i tvrdého, vrtání, šroubování, zatloukání.

Použité nástroje : Ruční pilka, rašple, smirkový papír, vrtačka, kladívko, šroubovák ruční i aku, kleště, svěrák.

Radost z výrobku projevili všichni . Ptačí budky budou využity ve školní zahradě i v parku města Polička.

Projektový den zaštítil stolařský mistr Jan Koukal

Mgr.Miloslav Čermák

Učitel