Říjen v I. třídě speciální

JAKÝ BYL MĚSÍC ŘÍJEN?
Celý měsíc se nesl v duchu podzimu, a tak nám podzim vstoupil do všech předmětů. Pozorovali jsme změny v přírodě, sbírali přírodniny, připomněli si barvy podzimu a vše týkající se práce na zahradě v tomto čase. Krásné říjnové počasí nás zlákalo nejen k procházkám podzimní přírodou, ale také k jiným pohybovým činnostem. Pokračovali jsme v hipoterapii a po delší časové odmlce se nám vrátila také canisterapie. Navštívili jsme ekocentrum v malé obci Baliny s výukovým programem nejen o bylinkách. Celý měsíc říjen byl prostě super…