Poděkování

Dobří lidé ještě žijí……

v sobotu 13.listopadu 2021 se v Divadelním klubu v Poličce konal koncert hudební skupiny PANÍ VĚŠÍ PRÁDLO, kterou naplánoval a realizoval právě ten jeden dobrý člověk, protože se rozhodl, že výtěžek věnuje dětem ze Speciální mateřské školy a základní školy Polička. Za jeho finanční dar mu všichni ze školy moc děkujeme, bude určitě použit na speciální pomůcky, které řada našich dětí a žáků potřebuje. Jak jsme finanční částku využili budeme samozřejmě informovat. Takže, ještě jednou děkujeme dobrému člověku, který teď sice žije v Brně, ale Poličákem zůstal. Díky, Pavle Dřinovský.

Za děti, žáky i všechny kolegy Mirka Zrůstová