Tradiční výroba umělých květin

V květnu se uskutečnil projektový den – tradiční výroba umělých květin. Vedla jej paní Synková, která nás seznámila s tím, jak se dělá výroba umělých květin, jaké druhy květin lze vyrábět a jaký materiál se k tomu využívá. Žáci si pak samostatně nebo pod vedením pedagoga vyzkoušeli vyrobit a navlékat barevné kytičky, které pak mohli dekorovat na věneček. Na závěr si mohli vyrobit i náramek z drátku a dřevěných korálků. Při výrobě dekorací si žáci rozvíjeli jemnou motoriku, zdokonalovali manuální zručnost a zopakovali si základní barvy. Den se vydařil a žáci byli ze svých povedených výtvorů nadšeni.