Projektový den – požární ochrana – prevence požárů a požární sport

Dne 3. června proběhl ve škole projektový den – Požární ochrana – prevence požárů a hasičský sport. Žáci se seznámili s činností dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky. Zopakovali si prevenci vzniku požárů a co dělat, pokud nějaký požár vznikne. Také si zopakovali a připoměli zásady první pomoci, ošetření popálenin, přenos zraněného a chování při šoku. Ve druhé části si vyzkoušeli manipulaci s hasičským náčiním, zkoušeli balit i zapojovat hadice, vyzkoušeli si některé disciplíny požárního sportu. Naučili se manipulovat s hasicím přístrojem a nakonec se nám také podařilo uhasit malý oheň.