Poděkování za projektový den Tradiční výroba umělých květin

Děkujeme paní Synkové za velmi příjemné dopoledne, které bylo plné zajímavého tvoření květinových ozdob a dobré nálady. Poděkování patří i paní učitelce, která projektový den zajistila a pozvala i naši III. speciální třídu.