Pohled zpět

Pohled zpět

Konec prvního pololetí byl ve III. speciální třídě tematicky věnován zimnímu období. Počasí jsme plně vnímali všemi smysly – hlavně na vycházkách. V teple třídy žáci pilně pracovali – vyráběli papírové rukavice a čepice, kreslili do inkoustového papíru. Při úkolech např. třídili oblečení podle barvy, druhu, sezóny, podle toho, komu co patřilo. Ve smyslové výchově jsme procvičovali chuťové i čichové buňky – výuku jsme si zpestřili ochutnávkami nejrůznějších dobrot. Pojmenovávali je, přiřadili k obrázkům a upozornili, co je zdravé a co ne. Hráli jsme na Orffovy i netradiční nástroje. Při výrobě voňavých svíček se procvičovala manuální zručnost a čich.