Duben v naší třídě

Po delším časovém odloučení jsme se 12. dubna mohli opět setkat ve třídě při společném vyučování. Naše aktivity směřovaly k ověření si vědomostí z oblasti čtení, psaní a počítání. Jsme rádi, že nikdo nic nezapomněl. Naopak, každý si v rámci distanční výuky osvojil mnoho nových vědomostí a dovedností. Ráda bych poděkovala rodičům, vychovatelům z DD, ale také našim prvňáčkům, a to za vzorné a svědomité plnění všech zadaných úkolů během distanční výuky. Připomněli jsme si také Den Země. Ve škole jsme vypracovali pracovní listy a vyzkoušeli si třídit připravený odpad do cvičných kontejnerů, a pak jsme se všichni pustili do úklidu školní zahrady a blízkého okolí školy. Odměnou nám byl pocit z dobře vykonané práce při pohledu na čistější zahradu a dva plné pytle odpadků.