Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Uskuteční se v termínu od 2. května do 16. května 2021. Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou bez osobní přítomnosti dětí, a to pouze podáním žádosti o přijetí. Žádost je nutné opatřit podpisem zákonného zástupce dítěte.

Jako vzor můžete použít dokument s názvem „Žádost k předškolnímu vzdělávání“, který je umístěn na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby: e-mailem, poštou, osobním podáním (ředitelce školy), datovou schránkou (huvp8qp)

Pro případné dotazy volejte ředitelce školy – 602 191 229, nebo pište na e-mail školy szspolicka@szspolicka.cz