Distanční vzdělávání ve II. třídě speciální

I při distančním vzdělávání pracují žácinaší třídy pilně dle zadaných úkolů, včetně pracovních a relaxačních činností.