Hipoterapie

Hipoterapie

Na hipoterapii v letošním školním roce jezdíme do Květné. Ta probíhá pod odborným vedením terapeuta ve spolupráci s pedagogickým doprovodem. Na každý čtvrtek je sestavena skupinka deseti dětí složená ze třídy mateřské školy a speciálních tříd. Výhodou je, že se může vyrazit za každého počasí. V Květné mají krytou jízdárnu. Děti se zde střídají v jízdě na koních, čas tráví ve stájích nebo na herních prvcích. Vždy si to moc užívají! Hipoterapie rozvíjí citové, pohybové, rozumové schopnosti, blahodárně působí i na psychiku dětí. Jsme moc rádi, že takové místo můžeme pravidelně navštěvovat.