Září a my

ZÁŘÍ A MY

Náš první společný školní měsíc byl pro naše žáky  1.ročníku především adaptační. Postupně jsme se společně seznamovali s novým prostředím školy, třídy, dospělými i vrstevníky. Čas nám utíkal nejen v lavicích, ale také při didaktických hrách, zpěvu, tanci, práci s prstovými barvami a dalších činnostech. Počasí nám přálo při společně strávených chvílích na herních prvcích v areálu školní zahrady, vycházkách naším městem, sportovních hrách i hipoterapii v Květné.