Projektový den „Od mléka k sýru“

Září jsme začali projektovým dnem : OD MLÉKA K SÝRU“. Vypravili jsme se na statek do Lozic, kde chovají kozy a vyrábějí z kozího mléka sýry. Po přivítaní p. Lechnýřovou jsme se vydali ke kůzlatům, kozlovi, a nakonec i ke kozám. Postupně jsme prošli čtyři stanoviště. Takže jsme krmili, hladili, učili se dojit nejprve na „ trenažéru“ a potom jsme dojili skutečné kozy. To byl pro většinu z nás veliký zážitek. Z nadojeného mléka jsme si potom udělali kozí sýr. Někomu chutnal více, někomu méně. Celá tahle výprava za kozami byla velmi poučná, ale i dobrodružná, protože většina z nás byla v blízkém kontaktu s kozami poprvé. A protože jsme si recept na výrobu sýra dobře zapamatovali, budeme si ho připravovat ve škole častěji.