II. projektový den – dopravní výchova

DRUHÝ PROJEKTOVÝ DEN

Na uskutečnění „ jízdy zručnosti“ a našeho „ cyklovýletu “ jsme si vybrali krásný den v období babího léta – 24. září 2020.

Žáci si sami, nebo s pomocí rodičů přivezli do školy svá jízdní kola. Podmínkou účasti bylo mít kolo v technicky způsobilém stavu jízdy a přilbu. Samozřejmě, žák na kole musel umět jezdit.

Pro jízdu zručnosti jsme si vybrali částečně cyklostezku u koupaliště a částečně polní cestu.

Účastníci projížděli jednotlivými stanovišti s kontrolními hlídkami. Procvičili si odbočování, ukázáním pravé nebo levé paže. Přebírali od hlídky míčky a strefovali se při jízdě na cíl, poznávali dopravní značky, objížděli překážky, zvládli i slalom, cestu do kopce a z kopce a projížděli úzkou stezkou. To všechna naši cyklisté zvládli.

Druhou částí projektového dne byl cyklovýlet do okolí Poličky. Byla vybraná trasa s cyklostezkou, málo frekventovanými silnicemi a polními cestami.

Cestou jsme projeli Bořinami, prohlédli jsme si osadu Jelínek, vyšlapali na místo, zvané „Trojúhelník“, kde jsme si udělali zastávku a byli překvapeni nejen výhledem, ale i chatkami, které byly útočištěm pro turisty před nečasem a zároveň milým posezením a odpočinkem.

Poté jsme sjeli do obce Kamenec a podívali se na pštrosy ve výběhu místní pštrosí farmy.

A pak už nás čekala jen jízda zpět do školy, kde si cyklisté pochutnali na sladké odměně a získali čestné uznání za účast.