Hipoterapie v Květné

HIPOTERAPIE V KVĚTNÉ

Od 10. září pravidelně, každý čtvrtek jezdí skupinka deseti dětí, jejich učitelů a asistentů na hipoterapii. Děti mají dopravu a jízdy na koních zdarma a lekcí nás čeká celkem deset. V loňském školním roce jsme jezdili do Stašova, kde jsme byli všichni moc spokojení. Květnou jsme si vybrali proto, že mají k dispozici krytou jízdárnu. Nemusíme proto řešit počasí, jezdit můžeme i za deště.

Pro děti s tělesným postižením je k dispozici fyzioterapeutka, která podle zdravotní dokumentace doporučí vhodné aktivity na koních. Děti se na koně vždy těší a vždy najdou dostatek odvahy nasednout a vychutnávat si příjemné pohyby koňského těla.

Ivana Vondrová