Organizace prvního školního týdne

Zahájení školního roku – úterý 1. září v 8:00 v kmenových třídách (rodiče mohou první den s dětmi do školy s rouškou)

Vyučování první školní týden od středy 2. 9. do pátku 4. 9. do 11:40, družina do 14:30.

Ve čtvrtek 3. 9. – Projektový den Výroba sýrů Lozice – pro praktické třídy a třídu p. uč. Vondrové. Odjezd od školy v 8:00, příjezd ke škole asi 13:30 (podrobnosti budou předány žákům nebo rodičům první školní den).

Od 2. září 2020 až do odvolání je ZAKÁZÁN vstup rodičům do prostor školy. Rodiče při předávání a vyzvedávání dětí a žáků mohou vstoupit jen na chodbu u šaten, a to pouze s rouškou.

Dítě nebo žák s příznaky virového onemocnění (kašel, teplota…) nemohou být vpuštěny do budovy školy. Při výskytu příznaků virového onemocnění u žáka ve škole bude okamžitě kontaktován rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který si ho musí neprodleně vyzvednout. Dítěti bude poskytnuta rouška a bude umístěno do předem připravené místnosti k izolaci od ostatních žáků. Rodič musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

U vchodu do budovy školy bude k dispozici dezinfekce. Osoby, které vstupují do budouvy školy, jsou povinné dezinfekci použít.

Ve škole budou po celou dobu provozu dodržována hygienická pravidla  a preventivní opatření k zamezení šíření infekčních onemocnění.