Uzavření Speciální MŠ a ZŠ Polička do 30. 6. 2020

Na základě vydané Metodiky MŠMT k otevírání škol ze dne 30.4. 2020 bude Speciální mateřská škola a základní škola Polička uzavřena až do 30. 6. 2020.

 

„ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami
chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání
na dálku.“