Projekt šablony – Řemesla aneb učíme se tkát

Ve čtvrtek 20.2. jsme v naší škole přivítali paní Hanu Smolkovou, která nás nejen teoreticky seznámila s jedním z mnoha dávných řemesel, ale také nás prakticky naučila tkát. Do práce se s chutí pustili jak žáci praktických, tak i speciálních tříd. Odměnou za dobře odvedenou práci nám bylo pět pestrých koberečků.

Ráda bych poděkovala paní Smolkové, která se našim žákům věnovala celé dopoledne. Žákům za snahu, trpělivost a pracovní nadšení-byli jste úžasní. Kolegům za pomoc při organizaci projektu.