II. speciální třídy – ohlédnutí za měsícem lednem

První kalendářní měsíc byl hodně pestrý, zážitkový a zajímavý. Tématem pro učení byly především zimní sporty, zima, povolání, ale třeba i zajímavé pokusy s vodou. Starší žáci se pilně učili, počítali především s penězi a hodně se věnovali čtení s porozuměním. Jako diváci jsme navštívili zimní stadion, nakupovali jsme suroviny pro vaření, které se v rámci Šablon uskutečnilo v naší třídě. Společně jsme si připravili nepečený dort, abychom oslavili narozeniny Davida a Elišky. Při pracovních a výtvarných činnostech jsme pracovali s inkoustem, zmizíkem, vlnou nebo využitím vlastní fotografie pro zimní obrázek.

Poslední lednovou tečkou bylo rozdání výpisu z vysvědčení a pololetní prázdniny.

Ivana Vondrová