Čtenářský klub

V rámci Šablon se i v letošním školním roce otevřel Čtenářský klub, který navštěvují žáci I. stupně základní školy praktické. Pokračujeme tak ve zvyšování čtenářské gramotnosti, zdokonalování nejen čtenářských dovedností, ale i způsobu vyjadřování a vytváření kladnému vztahu ke knihám. Využíváme knih a pomůcek, které byly zakoupeny v loňském školním roce. Scházíme se pravidelně každou středu od 13:15 do 14:45. S ohledem na odpolední hodinu, je většina aktivit spojená s pohybovými a prožitkovými hrami. Všichni společně se snažíme vytvořit kamarádské prostředí, kde je samozřejmostí si vzájemně pomáhat.

Ivana Vondrová